Home Werkwijze Branches Contact

Er bestaan geen goede of slechte organisaties. Alleen organisaties die, al dan niet permanent, in beweging zijn. Organisaties die vooral bestaan uit mensen, maar ook uit onderliggende structuren en systemen. Een veranderende wereld vraagt om veranderingen in organisaties. Veranderingen die wij eerder zien als verbeteringen, want het gaat om het resultaat en niet de verandering als zodanig. Het inroepen van ondersteuning daarbij van ervaren externe managers, die echter zeer betrokken zijn bij uw organisatie en het beste resultaat voor ogen hebben voor u, is vaak een welkome hulp bij het behalen van die resultaten.

Wat biedt LumatDavid Interim Management en Management Consultancy u?

LumatDavid Interim Management en Management Consultancy biedt u ondersteuning variërend van Boardroom Consultancy en Advies tot en met vervanging van opengevallen managementposities voor meerdere weken of maanden. Maar ook voor het nemen van verantwoordelijkheid voor Change-operaties of voor de uitvoering van bepaalde programma’s of verbetertrajecten.

Daarbij hanteert LumatDavid Interim Management en Management Consultancy de hoogst denkbare standaarden en is verantwoordelijk voor goede uitvoering, samenwerking en  resultaat. Wij hebben ons gecommit aan de Gedragscode voor Interim Management zoals die is geformuleerd door het Nederlandse InterimManagement Register (IM Register) en de Nederlandse Orde voor Register Managers (ORM). Tevens onderwerpen wij ons aan het tuchtrecht, zoals dat is opgesteld door deze toonaangevende partijen in de branche. Wij werken dus, bij de inzet op opdrachten,  vrijwel uitsluitend met professionals die als zodanig zijn geregistreerd en gecertificeerd en die derhalve dezelfde hoge standaarden hanteren in de uitvoering van de opdracht.

Bezoek ook de sites van het IM Register en van de Orde van Register Managers : www.imregister.nl, www.n-orm.nl, www.registermanager.nl.

Wij zijn professioneel, toegewijd, loyaal en efficiënt. Uw organisatie verdient niet anders!